Lista ofert - Wymiana czujnika temperatury
Stacja Diagnostyki Łódź
Auto-Pank Michał Pankiewicz
Prospeco
Ag Auto Serwis Andrzej Grzybowski
Stacja Diagnostyki Sosnowiec
Stacja Diagnostyki Szczecin

Wymiana czujnika temperatury

Czym jest czujnik temperatury płynu chłodzącego?

Czujnik te nazywany jest termistorem, który ze względu na odczuwalną temperaturę zmienia swoją oporność. Zamontowany w obudowie jest termistor typu NTC lub PTC, między którymi występuje zasadnicza różnica. Rezystor NTC (Negative Temperature Coefficient) jest to część półprzewodnika, którego rezystancja maleje podczas gdy temperatura wzrasta. W przypadku rezystora PTC natomiast (Positive Temperature Coefficient) jego rezystancja rośnie wraz ze wzrostem temperatury.

W praktyce dużo częściej stosowane są termistory NTC, ze względu na bardziej liniowy przebieg zależności pomiędzy temperaturą a rezystancją. Zmiana rezystancji w tym przypadku pozwala na odczytanie i zmianę temperatury wyświetlanej na wskaźniku temperatury. Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego jest umiejscowiony na desce rozdzielczej każdego samochodu.
Czujnik temperatury jak każdy innym podzespół elektryczny może ulec awarii.

Zazwyczaj jest to element nierozbieralny, który po prostu wymieniamy na nowy w momencie zaistnienia problemu. Ze względu na to, że czujnik ma styczność z płynem chłodniczym obecnym w układzie, to jego demontaż jest związany z częściowym spuszczeniem płynu z układu.

Jeśli zauważymy nieprawidłowości w działaniu czujnika temperatur płynu chłodzącego nie należy tego bagatelizować. Gdy czujnik ten ulegnie awarii nie poinformuje nas o podwyższonej temperaturze silnika bądź o jego przegrzaniu. Nie będzie również przekazywał informacji o aktualnej temperaturze płynu chłodzącego do sterownika silnika, co może spowodować nieodpowiedni dobór mieszanki paliwowo-powietrznej.

Skutkuje to zazwyczaj zwiększonym zużyciem paliwa oraz nieprawidłową pracą jednostki napędowej. Usterkę tego elementu możemy potwierdzić poprzez podłączenie testera diagnostycznego.
Zdarzają się modele samochodów, w których ten podzespół jest stosunkowo awaryjny, ale zazwyczaj nie ma z nim problemów przez długie lata w wielu autach. Jeśli jednak zaistnieje awaria problemem może okazać się lokalizacja tego elementu.

Czujniki temperatur, w niektórych przypadkach mogą być mocowane nawet z tyłu silnika, co w dużym stopniu utrudnia jakiekolwiek prace przy nich. Koszt wiążący się z naprawą tego elementu waha się w granicach 40-100 zł za nowy czujnik temperatury silnika oraz 50 zł za robociznę.

Wymianę czujnika temperatury zaczynamy od lokalizacji jego umiejscowienia, zazwyczaj jest to głowica silnika bądź jeden z przewodów chłodniczych. Następnie należy odłączyć wtyczkę elektryczną oraz zdemontować go z elementu, w którym się znajduje. W jego miejsce montowany zostaje nowy czujnik. Jeśli mocowanie tego elementu jest rozwiązane przy wykorzystaniu uszczelki, należy tę uszczelkę również wymienić podczas naprawy.

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie płynu chłodzącego, który podczas demontażu uszkodzonej części został spuszczony. Podczas tego typu naprawy warto sprawdzić, czy w układzie chłodzenia obecna jest odpowiednia ilość koncentratu chłodniczego.
Utrzymywanie sprawności całego układu chłodzenia jest niezwykle istotne ze względu na pełnioną przez niego rolę.

Wszystkie elementy tego systemu dbają o to, żeby silnik się nie przegrzał i nie był zbyt zimny. Odpowiednie chłodzenie silnika jest szczególnie ważne już wiosną, gdy temperatury na zewnątrz mogą wzrosną nawet do 25 stopni Celsjusza. Szczególnie ważne jest latem, kiedy do Polski docierają fale dokuczliwych upałów.

Jeśli w układzie chłodzenia występują jakiekolwiek nieprawidłowości to właśnie w tym czasie dadzą one o sobie znać, zazwyczaj w bardzo radykalny sposób. Może wystąpić przegrzewanie się silnika, które wiąże się z zaprzestaniem dalszej jazdy w celu uniknięcia kompletnego zniszczenia jednostki napędowej. Zimą natomiast ciężko zauważyć zaistniałe problemy w układzie chłodzenia, bowiem zimne powietrze może skutecznie odbierać ciepło.

Dlatego najlepiej wiosną kiedy wszyscy robią porządki sprawdzić czy układ chłodzenia w naszym samochodzie działa prawidłowo.
Wydawać się może, że awaria samego czujnika temperatur to problem znikomy, który rozwiążemy dopiero przy większej naprawie samochodu. Nie należy bagatelizować tej usterki, ponieważ nie powinniśmy jeździć samochodem, nie posiadając wiedzy na temat jego obecnej temperatury.

Zwłaszcza latem kiedy temperatury są wysokie, silnik może się łatwo przegrzać, co jeśli nie zostanie przez nas w porę zauważone skutkować będzie zniszczeniem jednostki napędowej oraz poniesieniem dużo większych kosztów. Sama naprawa czujnika temperatur nie wiąże się z dużym kosztem i powinna zostać przeprowadzona jak najszybciej.